2021-2022

VTB snippers
Tentoonstelling in zakformaat over het papieren erfgoed van de Vlaamse Toeristenbond.

Met zes waren ze: de studenten van de Master Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen die zich in het academiejaar 2021-2022 in het kader van het vak “Documentair erfgoed” in de geschiedenis van de Vlaamse Toeristenbond verdiepten. Elina Van Thielen, Emma Giebens, Emmy Clarisse, Inge Beekmans, Jenny De Sitter en Karen Vande Bergh doken de archieven in en diepten verschillende bronnen op die de turbulente beginjaren van de VTB in de jaren 1920 en ’30 in beeld brachten, zoals handgeschreven reisverhalen, de eerste nummers van het bondsblad De Toerist en een resem postkaartjes uit het interbellum. In deze tentoonstelling in zakformaat presenteren ze graag hun bevindingen over de geschiedenis van de VTB. Het project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het ADVN | Archief voor nationale bewegingen en de Universiteit Antwerpen | Antwerp Cultural Heritage Sciences research group (ARCHES).

VTB snippers werd tentoongesteld op de mezzanine in het Zuiderpershuis tijdens de expo ‘Samen op stap met de VTB. 100 jaar Cultuurtoerisme’.

Hieronder de digitale versie van de complete tentoonstelling in zakformaat.