Onderzoek

Twee verdiepingen recht onder mijn kantoortje in het ADVN bevindt zich een schat aan informatie, verhalen, en materiaal. Bijna dagelijks ondernam ik dan ook de tocht naar beneden – de diepte in – om uiteindelijk tot mijn bestemming te komen: de ruimte waar het archief van Cultuursmakers (de voormalige Vlaamse Toeristenbond (VTB)) is gehuisvest. Het is een wonderlijke tocht, want telkens ik de dieperik van het archief indook, kwam ik uiteindelijk weer (na de nodige inspanning en moeite) met een lading nieuwe archiefedelstenen naar boven.

Het archief vormt immers een unieke schakel in de ADVN-collectie: het is niet alleen een van de grootste collecties van de instelling (meer dan 1000 archiefdozen!), het is ook één van de meest diverse collecties, gaande van kiekjes genomen tijdens de ontelbaar vele georganiseerde reizen, over materiële restanten zoals overgeleverde wandelborden en fietsvlagjes, tot de documenten die de ins and outs van de vereniging doorheen de eeuw prijsgeven.

In deze sectie wil ik met u de rijkdom van het archief verder onderzoeken en presenteren. We zijn dieper ingaan op markante gebeurtenissen, figuren, of relevante concepten die verband houden met het honderdjarig bestaan van VTB, en breder gezien de geschiedenis van toerisme in Vlaanderen. Het onderzoek dat hier gepresenteerd wordt, kent haar veruitwendiging in verschillende velden, gaande van de voorziene publicatie(s), over de tentoonstelling, tot kleinere initiatieven of acties.


Hieronder vindt u de berichten uit het ‘Onderzoek’:

  • “Hoezee, de v.t.b., hoezee!”
    Het Staplied onder de loep. Zangavonden – waarbij ik spontaan moet denken aan de talloze cantussen van diverse studentenkringen – kennen een lange geschiedenis. De meeste volksliederen dateren van de periode rond de 18de en 19de eeuw. In deze tijd was er namelijk sprake van een opkomend nationalisme. Op het Taelcongres in 1841 werd de … Lees meer
  • 29 januari 1922: afspraak in ‘De Gulden Kroon’
    ‘Tot ons groot spijt moeten wij vooreerst verklaren, dat het niet is mogen gelukken met 1 januari l.l. de werkzaamheden van den VTB aan te vangen.’ Met deze spijtbetuiging opende het voorlopige comité van de VTB haar brief aan haar ‘geachte medeleden’ in januari 1922. De brief veranderde echter snel van toon: het comité deelde … Lees meer

Of zoek verder in de verschillende categorieën: