ARCHES

Het archief van de VTB bevat een schat aan materiaal. De reisgidsen, geschreven documenten, postkaarten, werkingsdossiers, vakantiefoto’s, filmfragmenten en nog veel meer zijn een testament van de rijkdom van het toeristisch erfgoed dat zich zowel in het ADVN als op ontelbare zolders bevindt.

Om de waarde van dit erfgoed extra te onderstrepen werkt het project daarom ook samen met de onderzoeksgroep AntweRp Cultural HEritage Sciences (ARCHES) van de Universiteit Antwerpen. In de Master Erfgoedstudies wordt het archief van de VTB in de schijnwerper geplaatst, en duiken studenten via verschillende modules in de rijke diversiteit van het toeristische erfgoed van de vereniging.

In deze sectie kom je meer te weten over de resultaten van de studenten, en leer je meer over hun ervaringen en inzichten in de geschiedenis van de VTB.

VTB snippers
Tentoonstelling in zakformaat over het papieren erfgoed van de Vlaamse Toeristenbond.

Met zes waren ze: de studenten van de Master Erfgoedstudies van de Universiteit Antwerpen die zich in het academiejaar 2021-2022 in het kader van het vak “Documentair erfgoed” in de geschiedenis van de Vlaamse Toeristenbond verdiepten. Elina Van Thielen, Emma Giebens, Emmy Clarisse, Inge Beekmans, Jenny De Sitter en Karen Vande Bergh doken de archieven in en diepten verschillende bronnen op die de turbulente beginjaren van de VTB in de jaren 1920 en ’30 in beeld brachten, zoals handgeschreven reisverhalen, de eerste nummers van het bondsblad De Toerist en een resem postkaartjes uit het interbellum. In deze tentoonstelling in zakformaat presenteren ze graag hun bevindingen over de geschiedenis van de VTB. Het project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het ADVN | Archief voor nationale bewegingen en de Universiteit Antwerpen | Antwerp Cultural Heritage Sciences research group (ARCHES).

Hieronder de digitale versie van het begeleidend boekje alsook de complete tentoonstelling in zakformaat (teksten + beeldmateriaal).

BEGELEIDEND BOEKJE VOOR DE FYSIEKE EXPO

TOTALE TENTOONSTELLING IN ZAKFORMAAT